Telekomunikacijski operater Telemach nadaljuje s pospešeno nadgradnjo tehnične opreme in ima v Sloveniji že več kot 1000 baznih postaj ter druge infrastrukture za nemoteno zagotavljanje pokritosti s signalom. Več

Telemach z novimi baznimi postajami uporabnikom zagotavlja še kakovostnejše storitve objavljeno na Računalniške novice.

X