V 2021 je imela petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % 16–74-letnikov vsaj osnovne digitalne veščine. Več

Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine objavljeno na Računalniške novice.

X